CÀTEDRA ROCA SASTRE


Creació i objectius de la càtedra Roca Sastre

El 30 de març de 2001 es va acordar a la reunió de la Fundació Roca Sastre la creació de la Càtedra Roca Sastre d’acord amb la proposta presentada per la UNED en base a les condicions següents:

  • Càtedra de caràcter honorífic
  • S’adjudicarà a persones d’especial i acreditada rellevància jurídica que hagin culminat la seva vida activa professional o acadèmica

Els familiars de Roca Sastre i tots els membres del patronat de la fundació van donar la seva autorització perquè la càtedra porti el nom de Roca Sastre.

Els objectius son l’organització de cursos i seminaris adreçats tant a estudiants com a professionals del Dret sobre qüestions de Dret Privat, especialment Dret Successori i Dret Hipotecari, que han estat les principals especialitats dels Roca Sastre.

El dia 29 de juny de 2005 es va aprovar el Conveni marc de col•laboració entre la UNED i la Fundació, on s’emmarca la càtedra Roca Sastre. El coordinador de Centres Associats de la UNED va lamentar el retard de la firma d’aquest conveni que va ser degut a una errada administrativa ja que el conveni no havia passat pel Consell de Govern de la seva deguda aprovació. L’acte administratiu comença l’any 2001 i conclou el dia 29 de juny de 2005. Tant la rectora de la UNED com la presidenta de la Fundació han signat amb data 1 de juliol de 2005 l’esmentat conveni.

 


NOTÍCIES

AGENDA


ENLLAÇOS